AOBBME

A.O.B.B.M.E. Current

// DESIGN ANTHROPOLOGY //

A Transdisciplinary Handbook of Design Anthropology

Grundlagenwerk der transdisziplinären Designforschung und -theorie mit 1300 Seiten, ca. 450 Farbseiten und über 100 Beiträgen

Peter Lang International Academic Publisher Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, Oxford, New York September 2013

  • Link zum Peter Lang Verlag
  • Infoblatt zu A.D.

  •